Viện Kiểm Nghiệm
Chất Lượng Sản Phẩm Hàng Hóa

Trực Thuộc

Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Và Kỹ Thuật Việt Nam


Được thành lập vào tháng 9 năm 2015, Viện kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa là một trong những đơn vị đứng đầu trong các lĩnh vực thử nghiệm, triển khai các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, công nghệ mới liên quan đến lĩnh vực kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa.


 

Liên hệ với chúng tôi

Viện kiểm nghiệm chất lượng
sản phẩm hàng hóa

Address: Ô6/BT7, KĐT Mới Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội.
Branch: Số 10 đường 91, KP 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh
Tel/Fax: 0243.200.1079
Hotline: 0969.03.04.09 (Mr. Lâm)

Contact form

Các Lĩnh Vực Chuyên Môn:

home_clinic_plus

Nghiên cứu và triển khai

Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, công nghệ mới liên quan chất lượng sản phẩm hàng hóa.
home_clinic_plus

Sản xuất thử nghiệm

Các sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
home_clinic_plus

Tư vấn, chuyển giao công nghệ

Liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm.
home_clinic_plus

Kiểm nghiệm và chứng nhận

Chất lượng sản phẩm hàng hóa và các hệ thống theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.
home_clinic_plus

Đào tạo

Tổ chức các hội nghị, hội thảo, đào tạo nhằm nâng cao nguồn lực

VIỆN KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA

Sau mỗi cuộc đánh giá, chúng tôi luôn mang lại giá trị gia tăng ngoài mong đợi cho khách hàng.

Chứng nhận một lần hiệu lực tại mọi nơi.


THỬ NGHIỆM


SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM


CHỨNG NHẬN


Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng ISO 9001:2015
Hệ Thống Quản Lý An Toàn Thực Phẩm
ISO 22000:2018/HACCP
Hệ Thống Quản Lý Môi Trường
ISO 14001:2015/VietGAP/VietGAHP
Chứng Nhận Hợp Chuẩn, Hợp Quy Dệt May

ĐÀO TẠO